งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ktax65

 

# กิจกรรม อบต.แม่อ้อ #

# ข่าวประชาสัมพันธ์ #

Prev Next Page:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง…

27-01-2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ครั้งที่ 5)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ครั้งที่ 5)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง…

09-01-2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

                                                           ...

Read more

# ประกาศประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา(เกินแสนบาท) #

Prev Next Page:

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดต…

26-08-2564

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์

ราคากลางงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ราคากลาง

Read more

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดต…

18-06-2564

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์

ราคากลางงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่…

18-03-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่…

12-03-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านสักชัยทอง

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่…

12-03-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านทรายทอง

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านทรายทอง ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่…

12-03-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโป่งทะลาย

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไป…

16-02-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าสุสานคริสตจักรฯ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าสุสานคริสตจักรฯ  หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่…

16-02-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห…

19-01-2564

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง

Read more

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร…

19-01-2564

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ราคากลาง

Read more

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่…

12-01-2564

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายว…

06-01-2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง - หนองผาหมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง - หนองผา หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ราคากลาง

Read more
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้1
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้88
เดือนนี้509
ทั้งหมด44623

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อ้อ

facebook

QR-Code