งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

รายงานการประชุมสภา

logo-maeo

รายงานการประชุมสภา ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

 

  

img17ประจำปี 2564
 img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
 img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) 
 img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)
 img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 
img17ประจำปี 2563
  img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
  img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
  img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
  img5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
 
img17 ประจำปี 2562
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 
img17 ประจำปี 2561
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
 
 img17 ประจำปี 2558
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2558
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2558
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
 img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 

 img17 ประจำปี 2557

img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2557
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2557
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2557
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
img5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code