งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

logo-maeo

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

 

img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2564    

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2564

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

   
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2563    

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2563

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

   

img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2562

   

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2562

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

   
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2561
   

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2561

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

   
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2560
   

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2560

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

   
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2559
   

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

- แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2559

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

  รายละเอียด
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558    
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน  ประจำปี 2558    
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

- แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2558

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

  รายละเอียด
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557    
img17สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามงบลงทุน ประจำปี 2557    

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) ประจำปี 2557

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code