งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

งบทางการเงิน

logo-maeo

งบทางการเงิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

 

  

img17 งบทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2564 img17
    img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
  img14 รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
   img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
img17 งบทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2563 img17
      img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
     img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
   img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
   img14  รายงานรายรับ - รายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ
img17แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
     img14 ไตรมาสที่ 1 
     img14 ไตรมาสที่ 2
     img14 ไตรมาสที่ 3
     img14 ไตรมาสที่ 4
 
img17 งบทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2562 img17
   img14  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
img17 แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
        img14 ไตรมาสที่ 1 
        img14 ไตรมาสที่ 2
        img14 ไตรมาสที่ 3
 
img17 งบทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561 img17
        img14 งบแสดงฐานะทางการเงิน
        img14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
        img14 รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
img17แผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
        img14 ไตรมาสที่ 1 
        img14 ไตรมาสที่ 2
        img14 ไตรมาสที่ 3
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code