งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

รายงานแผน/รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

logo-maeo

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img18

 

 

img17 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 

img17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

img17 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 

img17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

img17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ รอบการดำเนินการ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

img17 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 
img17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
img17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร

img17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

img17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

img17 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 img17

img14 ส่วนที่ 1

img14 ส่วนที่ 2

img14 ส่วนที่ 3   [2]

img14 ภาคผนวก

img14 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     และประพฤติมิชอบ ประจำปี2561

img14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปรำจำปีงบประมาณ 2561

 

img17 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 img17

img14 ส่วนที่ 1

img14 ส่วนที่ 2

img14 ส่วนที่ 3   [2]

img14 ภาคผนวก

 

img17 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) img17

img14 ส่วนที่ 1

img14 ส่วนที่ 2

img14 ส่วนที่ 3

img14 ภาคผนวก

img14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ

 

 

 

 

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code