งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

แผนพัฒนาท้องถิ่น

logo-maeo

แผนพัฒนาท้องถิ่น

img18

 

 img7 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) img7

img14  ส่วนที่ 1

img14  ส่วนที่ 2

img14  ส่วนที่ 3  [2]   [3]  

img14 ส่วนที่ 4  

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมฉบับที่1 พ.ศ.2562 img7 

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 แก้ไขครั้งที่ 1/2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 แก้ไขครั้งที่ 2/2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 แก้ไขครั้งที่ 3/2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 img7

img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

img7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) img7

 img7 เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 img7

 img14  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

img14  ส่วนที่ 1

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code