งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

logo-maeo

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

 

 

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2563img17
img14 ส่วนที่ 1 บทนำ
img14 ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลฯ 
img14 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล
img14 ภาคผนวก
img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2562img17
img14 ส่วนที่ 1 บทนำ
img14 ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลฯ   
img14 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล
img14 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
img14 ภาคผนวก

 

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2561 img17
img14 ส่วนที่ 1 บทนำ
img14 ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลฯ   [2]     

 

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2560img17
img14 ส่วนที่ 1 บทนำ
img14 ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลฯ      [2]     [3]     [4]
img14 ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
img14 ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
img14 ภาคผนวก

 

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2559img17
img14 ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

img14 ผลการดำเนินงานโครงการ

img14  ยุทธศาสตร์ที่ 1     img14  ยุทธศาสตร์ที่ 2    img14 ยุทธศาสตร์ที่ 3

img14  ยุทธศาสตร์ที่ 4     img14 ยุทธศาสตร์ที่ 5     img14 ยุทธศาสตร์ที่ 6

  

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2558img17
img14  แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

img14  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน

 

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2557img17
img14  หน้าปก
img14  ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
img14  แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

img14  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน

 

img17รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2556img17 
img14  แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

img14  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code