งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

อาเซียน

0

อาเซียน  (ASEAN)  กับ  เออีซี  (AEC)  แตกต่างกันอย่างไร

อาเซียน  (ASEAN)  หรือ  ประชาคมอาเซียน  เป็นการรวมตัวของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  ประกอบด้วย  ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  และบรูไน  เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ  ให้แข็งแกร่งขึ้น  ประกอบด้วย 3 เสาหลัก  หรือ 3 ประชาคมย่อยๆ คือ

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security Community ตัวย่อคือ APSC)

2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN  Social-Cultural Community ตัวย่อคือ ASCC)

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic Community ตัวย่อคือ AEC)

2

ดังนั้น  เออีซี (AEC) จึงเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  (ASEAN) นั้นเอง  โดยได้กำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ  ซึ่งประเทศในกลุ่มสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานได้อย่างเสรี

 

3

 

          นอกจากประเทศสมาชิกอาเซียน  10  ประเทศแล้ว  ยังได้ขยายกรอบความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ดังต่อไปนี้

          ASEAN+3      ประกอบกด้วย  จีน  ญี่ปุ่น  และเกาหลีใต้

          ASEAN+6      ประกอบกด้วย  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  และอินเดีย

4 1

 

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาเซียน (ASEAN)

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้1
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้88
เดือนนี้509
ทั้งหมด44623
QR-Code