งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่อ้อ

 

00036 

   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 

                    img10   หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                         img10   แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ / ร้องเรียน

img10  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้15
เมื่อวานนี้9
สัปดาห์นี้15
เดือนนี้293
ทั้งหมด42926
QR-Code