งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ผลงานดีเด่น

logo-maeo

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

img18

 

 เมองสะอาดคนในชาตมสข

รางวัล องค์กรดีเด่นตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" และ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข"

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

 องคกรปกครองสวนทองถนดเดน2550

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ประจำปี 2550

 

 ศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยเกษตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

ประจำปี 2552 ระดับจังหวัด

 โครงการ To be Number One

โครงการ To be Number One

ประจำปี 2551

   
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code