www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ร่วมชี้แจง การร่างคำบรรยายแนวเขต ร่างแผนที่แนวเขตปกครอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

ร่วมชี้แจง การร่างคำบรรยายแนวเขต ร่างแผนที่แนวเขตปกครอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้เชิญ นายมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ และผู้ใหญ่บ้าน ที่หมู่บ้านมีแนวเขตติดต่อกับตำบลเจริญเมืองเพื่อร่วมชี้แจง การร่างคำบรรยายแนวเขต ร่างแผนที่แนวเขตปกครอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด