www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการขึ้นสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว ในวันที่ 23 มีนาคม 2566

ประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการขึ้นสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว ในวันที่ 23 มีนาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ประชุมร่วมกับ คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการขึ้นสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว โดยกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมสำรวจด้วยในวันที่ 23 มีนาคม 2566
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด