Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

สำรวจถนนทางการเกษตรหมู่ที่ 20 และสำรวจทางเข้าตำบลแม่อ้อ บ้านจำผักกูด หมู่ที่ 5

สำรวจถนนทางการเกษตรหมู่ที่ 20 และสำรวจทางเข้าตำบลแม่อ้อ บ้านจำผักกูด หมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยฯและ
ส.อบต.ได้สำรวจถนนทางการเกษตรหมู่ที่ 20 บ้านศักดิ์ชัยทอง ซ.10 ที่ท่อชำรุด ทำให้ดินทรุดสัญจรไปมาลำบากจึงได้เร่งดำเนินการให้รถแบคโฮและทางกองช่างทำการขุดเพื่อเปลี่ยนท่อ เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนในการสัญจร
ทั้งนี้ยังได้สำรวจทางเข้าตำบลแม่อ้อ บ้านจำผักกูด หมู่ที่ 5 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.สำรวจพื้นที่เพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนา เริ่มเข้าโหมดการทำงานเพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด