Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,สภ.แม่อ้อสารวัตรกำนัน,เเพทย์ประจำตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.รพ.สต.ชรบ.อปพร.ได้ประชุมหารือเพื่อร่วมบูรณาการและเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแม่อ้อของเราให้ลูกหลานห่างไกลยาเสพติด
เวลา 11.00 น. ท่านนายกได้ติดตามการแก้ไขซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกน้ำกัดเซาะในพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ซึ่งได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน
ทั้งนี้เวลา 13.00 น. ท่านนายกยังได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมและยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนด้วย
 
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด