Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

สำรวจติดตามการสร้างเมรุหลังใหม่ โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 9 บ้านเด่นชัย

สำรวจติดตามการสร้างเมรุหลังใหม่ โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 9 บ้านเด่นชัย

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 11.00น.
นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายวรรณ โยปินตา ผู้อำนวยการกองช่าง ได้สำรวจติดตามการสร้างเมรุหลังใหม่ โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 9 บ้านเด่นชัย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง
ทั้งนี้ท่านนายก ยังได้ติดตามการปรับภูมิทัศน์ทางเข้าตำบลแม่อ้อบ้านจำผ้กกูดหมู่ที่ 5 เพื่อความสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ตำบลแม่อ้อและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลแม่อ้อให้มากขึ้น
#บ้านสวย ยิ้มใส สุขใจที่แม่อ้อ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด