Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ

📚การศึกษาไม่ว่าระดับไหน ก็มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบ้านเมือง ต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น ✏️
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อุทธโยธา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.แม่อ้อ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนผู้สูงอายุเเละกิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเเม่อ้อ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด