Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

ตรวจเยี่ยม”บ้านผู้ยากไร้”

ตรวจเยี่ยม”บ้านผู้ยากไร้”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.40 น. นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดอบต.แม่อ้อ นายเกรียงไกร ปลีคำ นักพัฒนาชุมชน ไปตรวจเยี่ยม”บ้านผู้ยากไร้” นายนิรันดร์ ตาแดง ร่วมกับ นายธันยา ชัยลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่ และที่ดินสาธารณะของหมู่ที่10 บ้านแม่แก้วเหนือ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนายนิรันดร์ ตาแดง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด