Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

การแข่งขันฟุตบอล “อำเภอพานคัฟ”ประจำปี 2565

การแข่งขันฟุตบอล “อำเภอพานคัฟ”ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น. นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อุทธโยธา นายนิรักษ์ กันจินะ รองนายก นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัด อบต. ร่วมเปิดการแข่งขันฟุตบอล “อำเภอพานคัฟ”ประจำปี 2565 โดยมีนาย วุฒิกร คำมา นายอำเภอพานเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมกับท้องที่ท้องถิ่น ณ สนามโรงเรียนบ้าน ป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม
และเวลา 17.00 น.นาย ธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน,ผู้นำท้องถิ่น ร่วมแข่งขันฟุตบอล “อำเภอพานคัฟ”เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอพาน
 
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด