Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

อัพเดตการก่อสร้างหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่,สำรวจ การวางท่อน้ำ บ้านแม่อ้อหลวง ม.11,อัพเดตการก่อสร้างหอประชุม ม.8

อัพเดตการก่อสร้างหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่,สำรวจ การวางท่อน้ำ บ้านแม่อ้อหลวง ม.11,อัพเดตการก่อสร้างหอประชุม ม.8

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10:00 น. นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นายนิรักษ์ กันจินะ รองนายกอบต.แม่อ้อ กำนันมานพ ยะทา นายวรรณ โยปินตา ผอ.กองช่าง ได้นัดคุยกับช่างรับเหมาก่อสร้างจุดเช็คอินบ้านปอเรียง เพื่อพูดคุยอัพเดตการก่อสร้างหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่เพื่อบอกเส้นทางและให้ออกแบบเพิ่มเติม เพื่อสร้างความสวยงามให้กับตำบลแม่อ้อ
เวลา 11.00 น.นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นายนิรักษ์ กันจินะ รองนายกอบต.แม่อ้อ กำนันมานพ ยะทา นายวรรณ โยปินตา ผอ.กองช่าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ได้สำรวจ การวางท่อน้ำ บ้านแม่อ้อหลวง ม.11 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไร่นาของเกษตรกร
เวลา 12.00 น. นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ กำนันมานพ ยะทา นายวรรณ โยปินตา ผอ.กองช่าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผญบ. ส.อบต. ได้สำรวจ อัพเดตการก่อสร้าง หอประชุม ม.8 บ้านดงชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด