Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

สูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่าด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

สูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่าด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ ภายใต้การดูแลของนายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
นายสำราญ ศิริ ผอ.รพสต.แม่อ้อ และนักศึกษาแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม และวิธีกายบริหารที่เหมาะสมกับวัย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเเม่อ้อ ทั้งนี้นายประสิทธิ์ อุทธโยธา รองนายกอบต.แม่อ้อ เป็นตัวแทน นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกอบต.แม่อ้อ พบปะกับนักเรียนรร.ผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อบต.แม่อ้อ ได้ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และได้ฝึกทำขนมเขาควาย และฟ้อนรำขันดอกไม้เพื่อนำไปแสดงในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ วัดหัวฝาย

 

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด