Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ นายมานพ ยะทา กำนันต.แม่อ้อ นายประทน มูลเท ประธานสภา,หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน,อบต.,สารวัตรใหญ่ สภ.แม่อ้อ,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด