Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

ร่วมทำพิธีทำบุญสืบชะตาร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ต.แม่อ้อ อ.พาน ได้รดน้ำดำหัวขอขมาผู้สูงอายุ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

ร่วมทำพิธีทำบุญสืบชะตาร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ต.แม่อ้อ อ.พาน ได้รดน้ำดำหัวขอขมาผู้สูงอายุ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

🌟ทุกศาสนาคือความสุข🌟
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2555 นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมทีมบริหาร ได้ร่วมทำพิธีทำบุญสืบชะตาร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ต.แม่อ้อ อ.พาน ได้รดน้ำดำหัวขอขมาผู้สูงอายุ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา และยังได้ร่วมงานทำบุญศาลาการเปรียญ ร่วมงานผ้าป่า ที่พระธาตุผาช้างมูบ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย อีกทั้งยังได้มาร่วมงานส่งมอบความสุขในวันครอบครัว ที่โบสถ์คริสต์จักรชัยสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ต.แม่อ้อ อ.พานค่ะ
*ไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ศาสนาอะไร ไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะ
*สำคัญคือความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม
**สามัคคีคือพลัง แม่อ้อต้องดีกว่าเดิม
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด