Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

การทำพิธีสืบชะตาลำห้วยและสรงน้ำพระบาทกางควายเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท

การทำพิธีสืบชะตาลำห้วยและสรงน้ำพระบาทกางควายเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท

🌕 การทำพิธีสืบชะตาลำห้วยและสรงน้ำพระบาทกางควายเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท 🙏🙏🙏
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่อ้อ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชน ได้ร่วมพิธีสืบชะตาลำห้วยและสรงน้ำพระบาทกางควาย เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีคณะสงฆ์ตำบลแม่อ้อ เขต 1 ประกอบพิธีสืบชะตาและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนี้ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาลำห้วยสระสรงน้ำพระบาทกางควาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 เป็นตัวแทนรับมอบ ผู้ร่วมพิธีเป็นสักขีพยาน อนุโมทนาบุญพร้อมกัน หลังเสร็จสิ้นพิธียังได้ร่วมกับชุมชนตรวจสอบภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ เพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวอีกเเห่งหนึ่งของตำบลเเม่อ้อต่อไป
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด