Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

มอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

มอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายก อบต.แม่อ้อ ได้มอบเกียรติบัตรให้ นางนิภาพร ศรีวงค์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด