Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

มอบเกีรติบัตรให้ไปรษณีย์ประจำตำบลแม่อ้อ ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความซื่อตรง อำนวยการสื่อสารให้ประชาชนตำบลแม่อ้อ

มอบเกีรติบัตรให้ไปรษณีย์ประจำตำบลแม่อ้อ ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความซื่อตรง อำนวยการสื่อสารให้ประชาชนตำบลแม่อ้อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้มอบเกีรติบัตรให้ นายสงกรานต์ รื่นรมย์ ไปรษณีย์ประจำตำบลแม่อ้อ ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความซื่อตรง อำนวยการสื่อสารให้ประชาชนตำบลแม่อ้อ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด