www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

🇹🇭 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
🎓 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
🧑🏻‍🎓 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3
✏️ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566 (วัน/เวลาราชการ)
☎️ กองการศึกษา 0-5316-0716 ต่อ 607
📞 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 093-037488
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด