หมายเลขโทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0-5316-0816 โทรสาร : 0-5316-0816 ต่อ 11
อีเมล : contact@mae-o.go.th

หน่วยงานภายใน อบต.

หน่วยงานหมายเลข
สำนักงานปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง   
กองการศึกษา   

 

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด