www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

Q&A คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ: โทรศัพท์ : 0-5316-0816 หรือทางอีเมล์ ที่ contact@www.mae-o.go.th

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ คืออะไรคะ
ตอบ: “แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  เปิดทำการกี่โมงคะ
ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพช่วงวันที่เท่าไรครับ
ตอบ : จ่ายก่อนวันที่ 10 ของเดือน

ถาม: เบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน  จ่ายวันที่เท่าไหร่คะ
ตอบ : จ่ายวันที่ 8 เมษายน 2565

ถาม: การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเกิดก่อนวันเดือนปีอะไรครับ

ตอบ : เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507  ครับผม