ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จะดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 62 ตัว หมู่ที่1,12,6,13,8,10 และ 3 บ้านป่างิ้ว,บ้านป่าข่า,บ้านป่าแดง,บ้านป่าส้าน,บ้านบวกขอน,บ้านป่าคา,บ้านกู่สูง และบ้านบวกปลาค้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด