ข่าวรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่องการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด