www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

สายตรงนายก

นายธีระพงษ์ เผ่ากา

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 099-0956965

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จะส่ง คำตอบไปยัง E-mail ที่ท่านที่ได้ให้ไว้จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
  4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในหน่วยงาน

** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า **

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน