www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และพิธีปิดงานกาดหน้าหนาว จาวแม่อ้อรักษ์โลก

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และพิธีปิดงานกาดหน้าหนาว จาวแม่อ้อรักษ์โลก

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ได้ดำเนินการจัด “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข อีกทั้งยัง มี รพสต.และ สภ.แม่อ้อ ร่วมให้ความรู้กับเด็กๆ
     โดยได้รับเกียรติจากท่านอทิตาธร วันไชยธนะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
     ทั้งนี้ยังมี นายมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ สารวัตรกำนัน สารวัตรแพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน ผชฯ และ ส.อบต.ได้นำของราวัลมามอบให้กับเด็กๆ
เวลา 16.00 น.
     ท่านอาทิตาธร วันไชยธนะวงศ์ ได้เป็นประธานปิดงาน “กาดหน้าหนาว จาวแม่อ้อรักษ์โลก” โดยมีการแสดงจากกลุ่มพัฒนาสตรี ต.แม่อ้อ เพื่อเป็นการต้อนรับ และยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับประธานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุ
     อีกทั้งยังได้ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตกกับพี่น้องชาวตำบลแม่อ้อด้วยค่ะ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด