www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ติดตามงานปรับพื้นที่ทำถนนทางขึ้นผาช้างมูบ และติดตามการติดตั้งการ์ดเรล (ราวเหล็กกั้นถนน)

ติดตามงานปรับพื้นที่ทำถนนทางขึ้นผาช้างมูบ และติดตามการติดตั้งการ์ดเรล (ราวเหล็กกั้นถนน)

🌟ชีวิตก็เหมือนถนน มีทางลาดยางและลูกรัง🌟
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.และชาวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด เข้าติดตามงานปรับพื้นที่ทำถนนทางขึ้นผาช้างมูบ และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่รกร้างให้สวยงาม สะดวกต่อการสัญจร
เวลา 15:00 น.
     นายกธีระพงษ์ เผ่ากา ยังได้ติดตามการติดตั้งการ์ดเรล (ราวเหล็กกั้นถนน) จากหมวดทางหลวงห้วยสัก แขวงการทางเชียงราย ที่ 1 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ต.แม่อ้อ ซึ่งท่านนายก ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน ค่ะ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด