www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้าน และปรับพื้นที่สร้างถนน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

เข้าติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้าน และปรับพื้นที่สร้างถนน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. และชาวบ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา เข้าติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ หมู่บ้าน นำรถแบคโฮขุดลอกคลองและนำวัชพืช เศษไม้ออกจากฝายน้ำล้น เพื่อให้การส่งน้ำ การกักเก็บน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     อีกทั้งยังเข้าติดตามการขุดลอกถนนเดิมออก เพื่อปรับพื้นที่ใหม่ในการสร้างถนนทางเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ให้การสัญจรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด