www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวง  อายุวัฒนมงคลท่านพระครูอุดมพัฒนสุนทร  และพิธีวางศิลาฤกษ์หอสวดมนต์  ณ  วัดแม่อ้อใน

เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวง  อายุวัฒนมงคลท่านพระครูอุดมพัฒนสุนทร  และพิธีวางศิลาฤกษ์หอสวดมนต์  ณ  วัดแม่อ้อใน

🌼 ดอกไม้บานเองเมื่อถึงเวลา ความดีที่สั่งสมมา เมื่อถึงเวลาก็ส่งผลเอง 🙏🏻
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
     นายธีระพงษ์  เผ่ากา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัด  อบต.แม่อ้อ  กำนัน  สารวัตรกำนัน  สารวัตรแพทย์  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต. และกลุ่มพัฒนาสตรี  เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวง  อายุวัฒนมงคลท่านพระครูอุดมพัฒนสุนทร  และพิธีวางศิลาฤกษ์หอสวดมนต์  ณ  วัดแม่อ้อใน
นอกจากนี้  ยังได้รับเกียรติจากท่านทรงศักดิ์  วลัยใจ  ปลัดจังหวัดเชียงราย  และท่านเปรมพัฒน์  สุภาใส  ปลัดอำเภอพาน  เข้าร่วมในพิธีการด้วย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด