www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วยเลขานุการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา การซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าถนนสายการเกษตร ซึ่งได้เข้ารับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับพี่น้องประชาชน
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด