www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าร่วมงานปอยหลวงฉลองหอระฆัง และกำแพงวัด ณ วัดกู่แก้ว บ้านแม่แก้วเหนือ

เข้าร่วมงานปอยหลวงฉลองหอระฆัง และกำแพงวัด ณ วัดกู่แก้ว บ้านแม่แก้วเหนือ

“ความดีของทานไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจ 🙏🏻
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/พนักงาน อบต./ส.อบต./ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานปอยหลวงฉลองหอระฆัง และกำแพงวัด ณ วัดกู่แก้ว บ้านแม่แก้วเหนือ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด