www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.144-05 สายบ้านป่าแดง-บ้านบวกขอน หมู่ที่ 6-8 ตำบลหัวง้ม

ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.144-05 สายบ้านป่าแดง-บ้านบวกขอน หมู่ที่ 6-8 ตำบลหัวง้ม

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด