www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 🌟

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ร่วมกับ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงข้อราชการ รับฟังข้อคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีปัญญาท้องถิ่น “ข่วงวัฒนธรรม ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 เมษายน 2566 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด