www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น “ข่วงวัฒนธรรม”

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น “ข่วงวัฒนธรรม”

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงาน, กำนันตำบลแม่อ้อ, กลุ่มพัฒนาสตรี, อสม. และอาสาสมัคร อพปร/ชรบ ได้ประชุมหารือรับฟังข้อคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น “ข่วงวัฒนธรรม ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 เมษายน 2566
     ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนตำบลแม่อ้อ อีกทั้งยังร่วมหารือและชี้แจงโครงการขุดอ่างเก็บแม่แก้วที่มีปัญหาเนื่องจากการตื้นเขินของอ่างค่ะ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด