www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

👩🏻‍🎓 เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า 🧑🏻‍🎓
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษา
     ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูศูนพัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าและเด็กนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ “พานวิชาการ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องนักเรียน และคณะครูต่อไป
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด