www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เพราะ “น้ำ” คือ “ชีวิต”

เพราะ “น้ำ” คือ “ชีวิต”

💧 เพราะ “น้ำ” คือ “ชีวิต”
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อพิชิตภัยแล้ง ไปกับ “10 กิจกรรม ใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด”
     แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อกันเยอะๆ นะคะ
 
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด