www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

สำรวจ “ฝายพระราชดำริ” หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เพื่อปรับพื้นที่ในการทำคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตร

สำรวจ “ฝายพระราชดำริ” หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เพื่อปรับพื้นที่ในการทำคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตร

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ กรมชลประทาน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ และพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง, หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ, หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา, หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา และหมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ที่มีพื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรติดกับอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว ได้สำรวจ “ฝายพระราชดำริ” หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เพื่อปรับพื้นที่ในการทำคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตร
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด