www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตำบลแม่อ้อ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
     ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรเส้นทางนี้ แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด