www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

“สุข” ทั้งผู้ให้ “สุข” ทั้งผู้รับ ❤️

“สุข” ทั้งผู้ให้ “สุข” ทั้งผู้รับ ❤️

“สุข” ทั้งผู้ให้
“สุข” ทั้งผู้รับ ❤️

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.แม่อ้อ ร่วมมอบเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เนื่องจากของเดิมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความเสื่อมประสิทธิภาพของการใช้งาน อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
ท่านนายกธีระพงษ์ เผ่ากา จึงเล็งเห็นความสำคัญนี้ ได้จัดซื้อเก้าอี้มอบให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อการใช้งานในคราวต่อๆ ไป

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด