www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

พิธีฌาปนกิจ พ่ออุ้ยหยวก อยู่ดีมีสุข อายุ 909 ปี เพื่อทำตามจารีตประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมา

พิธีฌาปนกิจ พ่ออุ้ยหยวก อยู่ดีมีสุข อายุ 909 ปี เพื่อทำตามจารีตประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ, พ่อกำนันมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมพิธีทำบุญเมรุ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ที่ได้สร้างแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทำพีธีแก้เคล็ด คือการทำพิธีฌาปนกิจ พ่ออุ้ยหยวก อยู่ดีมีสุข อายุ 909 ปี เพื่อทำตามจารีตประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมา และเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนตำบลแม่อ้อ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด