www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

การประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษา

การประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ, นายมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ และคณะกรรมการ ร่วมหารือโครงการด้านการศึกษาและการขอรับการสนับสนุน เพื่อที่จะบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในเขตตำบลแม่อ้อทุกหน่วยงาน เพื่อการปรับการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุขของพื้นที่ในตำบล และระเบียบกฎหมายดูแลในด้านยาเสพติดและปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
เวลา 13.00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า, คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและหาแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในตำบลแม่อ้อ
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด