www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตำบล

ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตำบล

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตำบล เนื่องจากเวลา 15.00 น ที่ผ่านมาได้มีลมกระโชกแรงและมีฝนตก ทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย
จึงลงพื้นที่สำรวจโดยด่วน เพื่อเร่งช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่อ้อ