www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ปั่น  ปั่น  ปั่น  ช่วยกันปลูก

ปั่น  ปั่น  ปั่น  ช่วยกันปลูก

🚲  ปั่น  ปั่น  ปั่น  ช่วยกันปลูก  🌱
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ คณะสงฆ์, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ปั่น ปั่น ปั่น ช่วยกันปลูก” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เนื่องให้โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566
     โดยได้รับเกียรติจาก นายเจนณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำโดย พ่อกำนันมานพ ยะทา, สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฯ, ส.อบต., เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่อ้อ, กลุ่มพัฒนาสตรี, อสม., ผู้สูงอายุ และพี่น้องประชาชนตำบลแม่อ้อ
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อ้อ ชรบ./อปพร. ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้
ณ หนองบัวน้อย หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง