www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

 ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน 

 ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน 

⭐  ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย พี่น้องประชาชน  ⭐
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้มอบกระเบื้องหลังคา และสังกะสีให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง, หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง, หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา, หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง, หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ และหมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ตำบลแม่อ้อ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในช่วงบ่ายของวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนเสียหาย จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ